zondag 23 oktober 2011

zondag 10 oktober 2010

LAARDERS & OZB 1732

Quohier der Verpondingen van alle
de Huisen en andere Gebouwen, geene uit-
gesondert, die in

Laricum

en Jurisdictie van dien zyn bevonden, in-
houdende wat de eige Huisen nevens andere van
gelijke qualiteit in Huure behooren te doen, en
hoe veel de Huurhuisen en andere Gebouwen
in Huure jenwoordig zyn geldende; ge-
formeert by ons onderschreven

Dirck Willemsz Dros,
Schout Mijndert Roelen en
Gijsbert Lubbertse Kramer Schepenen

Speciaal by de Heren haar Edele Groot Mog.
Gecommitteerdens ot het redres der Verpon-
dingen op de Huisen, &c. tot deese opschry-
vinge gequalificeert, alles volgens de geëxhi-
beerde Huurcedullen, en de Verklaaringe, op
de deugelijkheid van dien gedaan, en daar
af geen Huurcedullen zyn, volgens de ver-
klaaringe en affirmatie by de Huurders en Ver-
huurhuurders gedaan, en overgegeven, sonder re-
gard genoomen te hebben op eenige kortinge van
Verpondingen, andere Ongelden ofReparatiez
zynde de suivere Huure bevonden als by yder
Partye staat uitgetrokken.


Het quothier t.. Versouck vande Ede Ed Groot Mogende by di van Laricom [fol. 1]
Dit te houden voor het Quohier ende Verponding op uijt te Trecken soo als gecorrigeert is

1 Thuys van de Weeskinderen van schout Duerkant 57- 0 - 0
No 69 Gaat als voor den tuge 19- 0 - 0
57 - 4 -15
2 Thuys van tijmen schaap Harder 17 – 0 – 0
17 – 1 – 8
3 Thuys van Wilt Gerrits
1 bouhuijs bij Een alleen gebruijckt en bewoont 18 – 0 - 0
18 – 1 –10
4 dito Nog huys 15 – 1”5
5 Thuys van Reyer Gisbertsz 15 – 0 - 0
15 – 1 1”8
6 Thuys van Roil Pandilaar 20 – 0 - 0
20 – 1”13
7 Thuys van Huybert Jansz
1 Bouhuys 1 woning daar van verhuert voor ƒ 7gl 16– 0 – 0
16 - 1”7
8 Thuys va Jacob Zoon
1 bouhuys 1 woning daar van verhuert voor ƒ 8-0-0 23 – 16 – 0
24 - 2”- [fol. 2]
9 Thuys van Jan Andrissen 18 - 0 - 0
18 - 1”4”0
10 Thuys van Jan Bitter
1 bouhuys daar van 1 woning 20 - 0 - 0
Verhuert voor ƒ 9 gl 20 - 1”13
11 Thuys van Jacob Zoon 12 - 0 - 0
12 - 1”
12 Tuys van Wygaart Willemsz 17 – 0 – 1”8
1 bouhuys alleen by den aygenaar bewoont en gebruyckt 17 -
13 Thuys van Claas Willemsz 19 - 0 - 0 1”12”
1 bouhuys alleen by den eygenaar bewoont en gebruyckt 19 -
14 Thuys van Gerrit Andriesz 19 - 0 - 0
Bouhuys alleen by hem bewoont en gebruyckt 19 - 1”12
15 Thuys van Lambert Mol 15 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem gebruyckt en bewoont 15 - 1”5
16 Thuys van Piter Majoor 17 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem bewoont en gebruyckt 17 - 1”8
17 Thuys van Tymen Majoor 18 - 0 - 0
1 bouhuys bij hem alleen bewoont en gebruyckt 18 - 1”10
18 dito 1 Huys 10 - 8 – 0
10 - “17
19 Thuys van Gerrit Bus 17 - 0 - 0 [fol. 3]
1 bouhuys alleen by hem bewoont en gebruyckt 17 - 1”8
20 Thuys van Jan Andriesz 18 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem bewoont en gebruyckt 18 - 1”10”
21 Thuys van Elbert Bitter 18 - 0 - 0
18 - 1”10”
22 Thuys van Meyus Huysman 19 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem bewoont en gebruyckt 19 - 1”12
23 Thuys van de weduwe Cornelis Willemsz 19 - 0 - 0
1 bouhuys by haar gebruyckt en bewoont 19 - 1”12
24 Thuys van Cornelis .ro.et 18 - 0 - 0
1 bouhuysklein by hem gebruyckt en bewoont 18 - 1”
25 Thuys van Jacob Lambertsz 18 - 0 - 0
18 - 1”1
26 Thuys van Claas Rutten 16 - 0 - 0
16 - 1”7
27 Thuys van Lubbert Claasz 18 - 0 - 0
18 - 1”10
28 Thuys van Hendrick Andriesz 18 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem bewoont en gebruyckt 18 - 1”10
29 Thuys van Bon 15 - 0 - 0 [fol. 4]
15 - 1”5”
30 Thuys van Lambert Bus 15 - 0 - 0
15 - 1”5”
31 Thuys van Jan Donker 18 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem bewoont en gebruyckt 18 - 1”10”
32 Thuys van Claas Smit 15 - 0 - 0
15 - 1”5”
33 Thuys van Gerrit Andriesz 12 - 0 - 0
12 - 1”-“
34 Thuys van Migiel Heuberden 14 - 0 - 0
14 - 1”3”
35 Thuys van Jacob Zoon 16 - 0 - 0
16 - 1”7”
36 Dito Voort Huys 12 - 0 - 0
12 - 1”-“
37 Thuys van Huygbert Jansz 18 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem bewoont en gebruyckt 18 - 1”12
38 Thuys van Jan Huyberden 16 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem gebruyckt en bewoont 16 - 1”7”
39 Thuys van Wilt Willemsz 16 - 0 - 0 [fol. 5]
16 - 1”7”
40 Thuys van MaghielHuyberdz 10 - 0 - 0
10 - 0”17”
41 Thuys van Tuntgu ..orlius 18 - 0 - 0
18 - 1”10
42 dito nog t huys 12 - 0 - 0 1”-“
43 Thuys van Meijns Calis 12 - 0 - 0
12 - 1”-“
44 Thuys van Jacob Bergur 17 - 0 - 0
1 bouhuys allen by hem gebruyckt en bewoont 17 - 1”8”-
45 Thuys van Barent Isbart 14 - 0 - 0 1”3”
46 het Roomse Preeckhuys 24 - 0 - 0
24 - 2”-“
47 Thuys van Crijn Bus 17 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem gebruyckt en bewoont 17 - 1”8”-
48 Thuys van Gijsbert Cramer 13 - 0 - 0
13 - 1”2”-
49 Thuys van Jan Swart 13 - 0 - 0
13 - 1”2”-
50 Thuys van Meyus Calis 15 - 0 - 0
15 - 1”5”-
51 Thuys van Will Cornelisz 14 - 0 - 0 1”3”- [fol. 6]
52 Thuys van Gijsbert Cramer 13 - 0 - 0
13 - 1”2”-
53 Thuys van Gijsbert Stuer 14 - 0 - 0
14 - 1”3”-
54 Thuys van Huybert Cornelisz 18 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem gebruyckt en bewoont 18 - 1”10-1
56 Thuys van Migiel Huyberden 18 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem gebruyckt en bewoont 18 - 1”10-
57 Thuys van Jan Stuer 13 - 0 - 0
13 - 1”2”-
58 Thuys van Lambert Bitter
1 bouhuys alleen by hem gebruyckt en bewoont 18 - 0 - 0 1”10-
1 No 55 is niet gebruikt
59 Tuys van Loog d Wit 14 - 0 - 0
14 - 1”3-
60 Thuys van Gysbert d Craamer 13 - 0 - 0
13 - 1”2”-
61 Thuys van Jan Lubbertsz 16 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem gebruyckt en bewoont 16 - 1”7”-
62 Thuys van de Wit 16 - 0 - 0 [fol. 7]
16 - 1”7”-
63 Thuys van Will Majoor 17 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem gebruyckt en bewoont 17 - 1”8”-
64 Thuys van Mighiel Huyberden 9 - 1”15”-
9 - 0 - 0
NB: moet blyven
65 Dito Nog t huys 9 - “15”-
9 - 0 - 0
NB: moet blyven
66 Thuys van Jan Huyberden 9 - “15”-
9 - 0 - 0
67 Thuys van Jacob Styler 11 – 0 - 0
11 - “18”
68 Thuys van Jacop Vos 17 - 0 - 0
17 - 1”8”-
69 Thuys van Lambert Majoor 17 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem gebruyckt en bewoont 17 - 1”8”-
70 Thuys van Beemer 16 - 0 - 0
16 - 1”7”-
71 Thuys van Mighiel Huyberden 18 - 1”10-
18
72 dito Nog Huys 9 - 0”15”-
9 - 0 - 0
73 Thuys van Meyns Calis 13 - 0 - 0 [fol. 8]
13 - 1”2”-
74 Thuys van Gijsbert Cramer 13 - 0 - 0
13 - 1”2”-
75 Thuys van Meyns Calis 18 - 1”10”-
1 bouhuys alleen by hem gebruyckt en bewoont 18 - 0 - 0
76 Thuys van Gerret Smit 13 - 1’2”-
13 - 0 - 0
77 Thuys van Evert Vos 30 - 2”10-
30 - 0 - 0
78 Thuys vanMeyns Calis 23 - 8 - 0
23 - 1”18”-
79 Thuys van Aert Timmerman 10 - 0 - 0
10 - “17”-
80 Thuys van d wed Roilandersz 15 - 0 - 0
15 - 1”5”-
81 Thuys van Jan Pitersz Prijkel 17 - 0 - 0
1 bouhuys daar aen Verkoct 1 Camer a 7 gl. 17 - 1”8”-
82 Thuys van Jan Tymens Majoor 10 - 0 - 0
10 - “17”-
83 Thuys van Jaap Bont 9 - 0 - 0 [fol. 9]
9 - 0”15 –
84 Thuys van Tymen Schaapharder 13 - 0 - 0
13 - 1”2”-
85 Thuys van Schout Dios 22 - 0 - 0
22 - 1”17”-
86 Thuys van Hendrik Huygerden 15 – 12 – 0
16 - 1”7”-
87 Thuys van Claas Bont 16 - 0 - 0
1 bouhuys daar 1 Camer van verhuert voor 6 gl. 16 - 1”2”-
88 Thuys van Hendrik Koster 16 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem gebruyckt en bewoont 16 - 1”7”-
89 Thuys van Claas Andriesz 18 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem gebruyckt en bewoont 18 - 1”10”-
90 Thuys van Lubbert Dircksz 14 - 0 - 0
14 - 1”3”-
91 Thuys van Jan van Loggom 13 - 0 - 0
13 - 1”2”-
92 Thuys van Meyns d Diender 12 - 0 - 0
12 - 1”-“
92 het hoeken huys [fol. 10]
93 Thuys van Jacop Backer 16 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem gebruyckt en bewoont 16 - 1”7”-
94 Thuys van Gerrit Smit 14 - 0 - 0
14 - 1”3”-
95 Thuys van Hendrick Mol of Gijsbert de Boer 17 - 0 - 0
1 bouhuys alleen door de selve gebruyckt en bewoont 17 - 1”8”-
96 Thuys van Harmus Schoonbeeck 13 - 0 - 0
13 - 1”2”-
96 Thuys van Pieter Tymensz Majoor 16 - 0 - 0
16 - 1”7”-
97 Thuys van Hendrick Huysman 17 - 0 - 0
17 - 1”8”-
98 Thuys van Juriaan Gosens 17 - 0 - 0
Laren N.H.
Verpondingen 1732
17 - 1”8”-
99 Thuys van Piter Zoon 17 - 0 - 0
17 - 1”8”
100 Thuys van Gijsbert Cramer 13 - 0 - 0
13 - 1”2 –
101 Thuys van Jacobus Elbers 15 - 0 - 0 [fol. 11]
15 - 1”5”-
102 Thuys van Gillis & Jaobje Groot 17 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem gebruyckt en bewoont 17 - 1”8”-
103 Thuys van Gerrit Prykel 15 - 0 - 0
15 - 1”5”-
104 Thuys van Claas Andriesz 17 - 0 - 0
17 - 1”8”-
105 Thuys van Gerrit G. Smit 13 - 0 - 0
13 - 1”2”-
106 Thuys van Jacop Prijkel 10 - 0 “17”
107 Thuys van Hendrik Huysman 13 – 12 - 0
14 - 1”3”-
108 Thuys van Cryn Groot 18 - 0 - 0
1 bouhuys 1 woning door hem verhuert á 6-0-0 18 - 1”10”-
109 Thuys van Jacobus Elbertsz 12 - 0 - 0
12 - 1”1”-
110 Thuys van Andries Jansz 17 - 0 - 0
1 bouhuys 1 woning door af verhuert á 6 gl. 17 - 1”8”-
111 Thuys van Claas van den Bs:g 16 - 0 - 0 [fol. 12]
16 - 1”7”-
112 Thuys van Cornelis Reyersz 9 - 0 - 0
9 - 0”15”-
113 Thuys van Piter Jansz de Jonge 16 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem gebruyckt en bewoont 16 - 1”7”-
114 Thuys van Jan Cornelisz Backer 17 - 0 - 0
1 bouhuys 1 Camer door Jan verhuert á 6-0-0 17 - 1”8”-
115 Thuys van Jaobz de Jong 13 - 0 - 0
13 - 1”2”-
116 Thuys van Gerrit van den Berg 15 - 0 - 0
15 - 1”5”
117 Thuys van Hendrik Vos 14 - 0 - 0
14 - 1”3”-
118 Thuys van Tunis Gysbertsz 14 - 0 - 0
14 - 1”3”-
119 Thuys van Evert Backer 18 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem gebruyckt en bewoont 18 - 1”10”-
120 Thuys van ClaasProul 16 - 0 - 0
16 - 1”7”-
121 Thuys van Gerritzen Ariaanen 13 - 0 - 0 1”2”- [fol. 13]
122 Thuys van Anx Pitersz 10 - 0 - 0 “17”
123 Thuys van Jaap Rycksz 9 - 0 - 0
9 - 0”15”-
124 Thuys van Gijsbert van den Berg 15 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem bewoont en gebruyckt 15 - 1”5”-
125 Thuys van Mighiel Huybersden 9 - 0 - 0
9 - 0”15”-
126 Thuys van Hendrick Vos 17 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem bewoont en gebruyckt 17 - 1”?
127 Thuys van Will: Jan Dircksz 15 - 0 - 0
15 - 1”5”
128 Thuys van Tymen Lambertsz 17 - 0 - 0
17 - 1”8
129 Thuys van Govert Hendricksz 15 - 0 - 0 1”5”
130 Thuys van Gerit van der Pas 11 - 0”18”
11 - 0 - 0
131 Thuys van Elbert Rutten 17 - 0 - 0 [fol. 14]
1 bouhuys alleen by hem bewoont en gebruyckt 17 - 1”8”-
132 Thuys van Jan Will: Swaniken 15 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem bewoont en gebruyckt 15 - 1”5”-
133 Thuys van Peter Will: Swaniken 18 - 0 - 0
1 bouhuys alleen by hem gebruyckt en bewoont 18 - 1”10”-
134 Thuys van Lambert Claasz 9 - 0 - 0
9 - “15”-
135 Thuys van Gerritzen Ariaanen 18 - 0 - 0
18 - 1”10-
136 Thuys van Jan Jonker 13 - 0 - 0
13 - 1”2
137 Thuys van Mighiel Huyberden 9 - 0 - 0
9 - 0”15
138 Thuys van Meijns Calis 10 - 0 - 0
10 - 0”17”
139 Thuys van Jan Stanperden 15 - 0 - 0
15 - 1”5”-
140 Thuys van Steven Swaniken 18 - 0 - 0
18 - 1”10”-
141 Thuys van Meyns de Leeuw 11 - 0 - 0 [fol. 15]
11 - 0”18”-
142 Thuys van Jan Schaapharder 12 - 0 - 0
12 - 1”-“-
143 Thuys van Rut Lourensz 9 - 0 - 0
9 - 0”15”-
144 Thuys van Bortgersz 15 - 0
15 - 1”5”-
145 Thuys van Will: Hendricksz 10 - 0 - 0”17”-
146 Thuys van Doncker Jan 9 - 0 0”15
147 Thuys van Jan Claasz 13 - 0 1”2
148 Thuys van wedwe Tunis de Backer 18 - 0 - 0
18 - 1”10”-
149 Thuys van Cornelis Hoogenbrick 14 - 0 - 0
14 - 1”3-
150 Thuys van Claas Prykel 13 - 0 - 0
13 - 1”2-
151 Thuys van Jacobus Elbertsz 10 - 0 – 0
10 - 0”17”-
152 De Korenmoolen 60 – 0 - 0
120 : 0 :
15 a .em 8”-“-
Haas Ed: groot Mo: geliven te Bemercken dat int voorsge quohier zyn op gegeven alle huysen
en bouhuysen gene uyt gesondert actom Laricom den 12 sep: 1732
Meyns Rorlei
Dirck Willems Dros

_____________________________
Transcriptie: Wim Willard,
05-10-2010,
Nieuw Weerdinge
________________

Aert Timmerman

Andries Jansz

Anx Pitersz

Barent Isbart

Beemer

Bon [fol. 4]

Bortgersz

Claas Andriesz

Claas Bont

Claas Prykel

Claas Rutten

Claas Smit

Claas van den Bs:g

Claas Willemsz

Claas Proul

Cornelis .ro.et

Cornelis Hoogenbrick

Cornelis Reyersz

Cornelis Willemsz wed. van

Crijn Bus

Cryn Groot

Doncker Jan

Duerkant schout Weeskinderen van schout

Elbert Bitter

Elbert Rutten [fol. 14]

Evert Backer

Evert Vos

Gerit van der Pas

Gerret Smit

Gerrit Andriesz

Gerrit Bus [fol. 3]

Gerrit G. Smit

Gerrit Prykel

Gerrit Smit

Gerrit van den Berg

Gerritzen Ariaanen

Gijsbert Cramer

Gijsbert Stuer

Gijsbert van den Berg

Gillis & Jaobje Groot

Govert Hendricksz

Gysbert d Craamer

Harmus Schoonbeeck

Hendrick Andriesz

Hendrick Huysman

Hendrick Mol of Gijsbert de Boer

Hendrick Vos

Hendrik Huygerden

Hendrik Huysman

Hendrik Koster

Hendrik Vos

hoeken huys [fol. 10]

Huybert Cornelisz

Huybert Jansz

Jaap Bont [fol. 9]

Jaap Rycksz

Jacob Bergur

Jacob Lambertsz

Jacob Styler

Jacob Zoon

Jacob Zoon

Jacobus Elbers

Jacobus Elbertsz

Jacop Backer

Jacop Prijkel

Jacop Vos

Jan Andriesz

Jan Andrissen

Jan Bitter

Jan Claasz

Jan Cornelisz Backer

Jan Donker

Jan Gerritzen Ariaanen [fol. 13]

Jan Huyberden

Jan Jonker

Jan Lubbertsz

Jan Pitersz Prijkel

Jan Schaapharder

Jan Stanperden

Jan Stuer

Jan Swart

Jan Tymens Majoor

Jan van Loggom

Jan Will: Swaniken

Jaobz de Jong

Juriaan Gosens

Korenmoolen

Lambert Bitter

Lambert Bus

Lambert Claasz

Lambert Majoor

Lambert Mol

Loog d Wit

Lubbert Claasz

Lubbert Dircksz

Maghiel Huyberdz

Meijns Calis

Meijns Calis

Meyns Calis [fol. 8]

Meyns d Diender

Meyns de Leeuw [fol. 15]

Meyus Calis

Meyus Huysman

Mighiel Huyberden

N.N. de Wit [fol. 7]

Peter Will: Swaniken

Pieter Tymensz Majoor

Piter Jansz de Jonge

Piter Majoor

Piter Zoon

Reyer Gisbertsz

Roil Pandilaar

Roilandersz Wed. van

Roomse Preeckhuys

Rut Lourensz

Schout Dios

Steven Swaniken

Tijmen schaap Harder

Tunis de Backer

Tunis Gysbertsz

Tuntgu ..orlius

Tymen Lambertsz

Tymen Majoor

Tymen Schaapharder

Will Cornelisz [fol. 6]

Will Majoor

Will: Hendricksz

Will: Jan Dircksz

Wilt Gerrits

Wilt Willemsz [fol. 5]

Wygaart Willemsz :

________________________________